UDRU�ENJE BANAKA SRBIJE p.u.
KREDITNI BIRO
 
Registruj se
Zaboravljena lozinka?
 Dobrodošli!

Udruženje banaka Srbije Vam omogućava da elektronskim putem koristite usluge Kreditnog biroa.

Ovde možete dobiti svoje lične izveštaje koji sadrže podatke o Vašim obavezama koje su dostavile finansijske institucije (banke, lizing kompanije, državni fondovi i agencije koje se bave kreditiranjem) u sistem Kreditnog biroa.


Kako da se registrujete?
  • Ukoliko imate ličnu kartu sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom kliknite na dugme "Registruj se" i sledite korake za registraciju
  • Ukoliko nemate ličnu kartu sa kvalifikovanim digitalnim sertifikatom popunite Pristupnicu  i odnestite je u najbližu banku ili u Kreditni Biro u Beogradu, ulica Kralja Aleksandra  86/I
Informacije o Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije možete dobiti na sajtu www.ubs-asb.com

Preuzimanje Ličnog izveštaja od Kreditnog biroa je na ovaj način omogućeno od 2.aprila 2012. godine.
Udru�enje banaka Srbije p.u. , Kreditni biro, 11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 86/II, Tel:+381 11 3020765, +381 11 3020571
 E-mail: kreditnibiro@ubs-asb.com, Web adresa: www.ubs-asb.com
Matični broj:07447779,  PIB:100157126,  delatnost poslovnih udru�enja  - �ifra 94.11
Uslovi kori��enja     Za�tita privatnosti korisnika     Za�tita poverljivih podataka o transakciji     Uslovi povra�aja sredstava     Izjava o konverziji