UDRU�ENJE BANAKA SRBIJE p.u.
KREDITNI BIRO
 
Registruj se
Zaboravljena lozinka?
 
Registracija korisnika
 
Da bi ste izvršili registraciju putem lične karte potrebno izvršiti sledeće korake (registracija je moguća samo iz Internet Explorer-a):
1. Proverite da li na ličnoj karti posedujete kvalifikovani digitalni sertifikat za potpisivanje kao i da li na računaru imate instalirane sve komponente neophodne za kreiranje digitalnog potpisa:
    - Postojanje kvalifikovanog sertifikata za potpisivanje možete izvršiti pomoću aplikacije Celik koju možete pronaći na adresi http://ca.mup.gov.rs/softver.html
    - U zavisnosti od operativnog sistema instalirajte Criptographic Service Provider (CSP) i Middleware za ličnu kartu koje možete pronaći na adresi http://ca.mup.gov.rs/softver.html
    - Instalirajte neophodne sertifikate, uputstvo možete pronaći na adresi http://ca.mup.gov.rs/uputstva.html
2. Instalirajte komponentu KBLK.exe  
3. Dodajte adresu https://www.kreditnibiro.com u trusted sites (Tools-Internet options-Security-Trusted Sites-Sites-Add)
4. Nakon instalacije restartujte Internet Explorer.

Lični podaci
JMBG
Ime:
Ime roditelja:
Prezime:
Adresa:
Mesto:
E-mail:
* E-mail je ujedno i korisničko ime koje ćete koristiti za pristup portalu!


 
 
Udru�enje banaka Srbije p.u. , Kreditni biro, 11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 86/II, Tel:+381 11 3020765, +381 11 3020571
 E-mail: kreditnibiro@ubs-asb.com, Web adresa: www.ubs-asb.com
Matični broj:07447779,  PIB:100157126,  delatnost poslovnih udru�enja  - �ifra 94.11
Uslovi kori��enja     Za�tita privatnosti korisnika     Za�tita poverljivih podataka o transakciji     Uslovi povra�aja sredstava     Izjava o konverziji