UDRU�ENJE BANAKA SRBIJE p.u.
KREDITNI BIRO
 
Registruj se
Zaboravljena lozinka?
 
Zaboravljena lozinka
Ukoliko ste zaboravili lozinku, unesite vaše korisničko ime. Nakon potvrde, na vašu mail adresu će biti poslato uputstvo za promenu lozinke.
E-mail:
Udru�enje banaka Srbije p.u. , Kreditni biro, 11000 Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 86/II, Tel:+381 11 3020765, +381 11 3020571
 E-mail: kreditnibiro@ubs-asb.com, Web adresa: www.ubs-asb.com
Matični broj:07447779,  PIB:100157126,  delatnost poslovnih udru�enja  - �ifra 94.11
Uslovi kori��enja     Za�tita privatnosti korisnika     Za�tita poverljivih podataka o transakciji     Uslovi povra�aja sredstava     Izjava o konverziji